Spadáte pod směrnici NIS2?

Spadáte do NIS2?


Bez ohledu na velikost budou regulovány všechny organizace poskytující služby:

  • elektronické komunikace
  • vytvářejících důvěru
  • DNS (Domain Name System)

Formulář a výsledky nejsou vzhledem k dynamice celého problému zcela přesné. Doporučujeme nás kontaktovat k vyložení pochybností a případnému řešení detailu.